SKAD

SKAD Arhitektid

P. Süda 1, 10118, Tallinn

tel. 5154 279

skad@skad.ee

Püha Johannese Kool

Kalamaja korterelamu

Eramu Allikul

Merivälja eramu

Eramu Tabasalus

Eikla klubi

Toomanina suvemaja

Leokese korterelamu

Koidiku eramud

Kuressaare lastekodu kolme peremaja ideekonkurss

Eramu Viimsis

Eramu Pirital

Eramu Merirahus

“21. sajandi kodu Lahemaal”

Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurikonkurss

Suvekodu Pärnus

Hawaii Expressi laohoone

Eramu rekonstruktsioon ja juurdeehitus

UPS kaubakäsitluskeskus

Moodulmaja Laulasmaal

Elmaksi Büroo- ja Laohoone

Elmaksi bürohoone sisekujundus

Magasini 31 planeering

Hill&Knowlton Eesti büroo sisekujundus

Villa Mehhikos

Eramu Nõmmel

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Easyhome Soomes

LPF büroo- ja tootmishoone

Eramu Pirital

Via Estonia logistikakeskus

Paarismaja Kiilis

Purdi suvekodu

Magasini 31 planeering

Asukoht/ Location: Tallinn, Magasini 31.
Arhitekt/ Architect: Sten Ader, Maarja Elm.
Seis/ Status: 2012- …

Planeeringu lahendus:
Käesolevas lahenduses on palju tähelepanu pööratud hoonetevahelisele ruumile ja
parkimiskorraldusele. On püütud lahendada võimalikult kvaliteetne keskkond ning siduda uus
loodav elamuala ümbritseva keskkonnaga. Jõuliselt on loodud ühendused olemasoleva miljööalaga ja
vangla territooriumile planeeritava alaga. Magasini tänava mõttelise pikendusena läbib mõlemaid
alasid avalik lineaarne haljasala koos kergliiklusteedega, mis loob mugava ühenduse veerenni ja
tehnika tänavate vahele. Kogu kvartali parkimine on lahendatud umbes 2 meetri sügavusel
poolkeldri korrusel ühtse pika parklana mis kulgeb läbi kogu ala. Parklast on pääsud kõikidesse
elumajadesse, ning pääsude juures on lahendatud panipaigad kõikidele korteritele. Parkimiskohtade
arv on määratud vastavalt Tallinna parkimise arengukavale keskmiselt 1,1 autokohta korteri kohta.
Maapinna suhtes umbes 1m tõstetud parkla katusele on lahendatud haljasala koos mänguplatside
ja puhkealadega. Selliselt on kvartalile antud roheline selgroog, mis ühendab elamuala tervikuks ja
loob põneva poolavaliku ruumi (keskkonna). Elumajadega vahetult piirneb privaatsem
kõrghaljastusega aed, mis on tänava tasapinna suhtes samuti 1m tõstetud ning puhke- ja mänguala
suhtes piirde või haljastusega eraldatud.
Hooned valdavalt kolme elukorrusega ja sokliga. Soklikorrus on hoovipool oleva parklaga samas
tasapinnas ning sealtkaudu on antud ka otsepääsud trepikodadest parklasse. Lõunapoolsetele
majade rivile on antud ka katusekorterid. Liigendatud kõrguste ja kalletega on loodud piirkonnale
omane katusemaastik. Hooned on oma kujult liigendatud et tagada kõikidele korteritele
päikesepoolsed rõdud ja piisav päevavalgus kõikidesse eluruumidesse. Materjalidena on kasutatud
Veerenni miljööala lähedusse sobivaid naturaalseid materjale. Puit, paekivi ja valtsitud-plekk
katusekattena