SKAD

SKAD Arhitektid

P. Süda 1, 10118, Tallinn

tel. 5154 279

skad@skad.ee

Püha Johannese Kool

Kalamaja korterelamu

Eramu Allikul

Merivälja eramu

Eramu Tabasalus

Eikla klubi

Toomanina suvemaja

Leokese korterelamu

Koidiku eramud

Kuressaare lastekodu kolme peremaja ideekonkurss

Eramu Viimsis

Eramu Pirital

Eramu Merirahus

“21. sajandi kodu Lahemaal”

Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurikonkurss

Suvekodu Pärnus

Hawaii Expressi laohoone

Eramu rekonstruktsioon ja juurdeehitus

UPS kaubakäsitluskeskus

Moodulmaja Laulasmaal

Elmaksi Büroo- ja Laohoone

Elmaksi bürohoone sisekujundus

Magasini 31 planeering

Hill&Knowlton Eesti büroo sisekujundus

Villa Mehhikos

Eramu Nõmmel

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Easyhome Soomes

LPF büroo- ja tootmishoone

Eramu Pirital

Via Estonia logistikakeskus

Paarismaja Kiilis

Purdi suvekodu

Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurikonkurss

Tellija/ Client: Maarja Magdaleena kogudus.
Asukoht/ Location: Mustamäe, Tallinn.
Arhitektid/ Architects: Anu põime, Maarja Elm, Sten Ader
Seis/ Status: Ahritektuurivõistlus/ Architectural competition.

HOONE SUHESTUMINE LINNARUUMI

Mustamäe Maarja Magdaleena kirik asub elumajade rajoonis, kus olemasolevas linnaruumilises olukorras puudub aktiivne tänavaruum. Planeeritud pühakoda sulgubki seetõttu mahtude keskele moodustuva väljaku ümber, moodustades seeläbi sissepoole avaneva sakraalse maailma. Et tekkivat omaette kirikuelu maailma veelgi rõhutada, on ka maapind krundil viidud poole korruse võrra madalamaks ja mahtude vahele tekkiv kiriku esine väljak on seeläbi ka meeldivalt privaatne. Kuna puudub kindlasuunaline tänavaruumiline liikumine, siis on Kiili tänavapoolne fassaad kujundatud rahustavalt monotoone, mis jätab kirikumahtude keskel asuva hoovi pisut varjatuks, kuid annab elumajade vahelises kvartalis märku sakraalsest funktsioonist.

ARHITEKTUURNE KONTSEPTSIOON JA VORMILINE LAHENDUS

Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurne vormilahendus otsib tasakaalu ruumilise puhtuse ja rituaalse sümboolsuse vahel, jäädes arhitektuuris truuks lihtsusele, kuid kontseptuaalselt väljendades pühalikkust. Kirik otsib materjalis kontakti Mustamäe funktsionalismi illusiooniga, vastandudes tonaalsuselt puhastava valge kivifassaadi näol. Materiaalne keskkonda sobivus mängib kokku silmahakkava spirituaalse vormipuhtusega.
Klaasmahuna hoonesse sisselõikav ristihaar annab võimaluse märgata sümbolistlikku kiriku maailma ümberkaudsete majade akendest, millel elanikud on samuti kiriku potentsiaalsed külastajad. Sakraalsusele rõhuvad ka pääsud kirikuplatsile nii läänest kui idast, millede vahel kulgeb risti sümboli teine haar maapinnal. Võib isegi öelda, et hoonemahtude vaheline väljak kordab kirikusaali pühadust välisruumis, ning kavandatud maapinnalähedase klaasiribaga tekib justkui visuaalne ruumi jätkuvus. Peab rõhutama, et võrdselt on silmaspeetud kirikukompleksi nii vaimset kui funktsionaalset programmi, mis tähendab, et kiriku peafunktsioonide vajalike ruumide kõrval on arvestatud ka lisafunktsioonide – noorte tugikeskuse ja lastehoiu – meeldiva ning mõistliku lahendusega.